اظهار نظر در خصوص پيش‌نويس مبحث بیست و یکم مقررات ملّي ساختمان
1395/06/03
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
بنابر اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمیته تخصصی مبحث بیست و یکم مقررات ملّی ساختمان (پدافند غیرعامل) پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص ویرایش فعلی مبحث موصوف، پیش‌نویس ویرایش دوم این مبحث را تهیه نموده است. از کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست‌اندرکاران این رشته دعوت می‌شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش‌نویس مذکور حداکثر تا تاریخ 1/7/95 به دفتر مقررات ملّی ساختمان و یابه آدرس tadvin@inbr.ir ارسال نمایند.