تاریخ به روز رسانی: 1401/05/27

ابلاغ نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني در وزارت نيرو
1386/08/20
سایت مرجع: امور زنان و خانواده

عنوان : ابلاغ نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني در وزارت نيرو

تاريخ شروع : 20/08/1386

توضيحات :             

 
 
 ابلاغ نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني در وزارت نيرو
 
بخشنامه به كليه شركتهاي تابعه , شركتهاي آب و فاضلاب, دانشكده صنعت آب و برق, موسسه آموزش عالي علمي –كاربردي صنعت آب و برق و پژوهشگاه نيرو  
شماره 100/10/578      مورخ 9/2/81
با توجه به نقش مهم ورزش در سلامت جسمي و روحي كاركنان و اهميت آن در سياستهاي كلان اجتماعي, فرهنگي, سياسي و اقتصادي دولت و جايگاه ويژه اي كه در فعاليتهاي فوق برنامه سازمانها دارد, نظامنامه “تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني در وزارت نيرو” جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
 
حبيب ا.. بيطرف
وزير نيرو
-  به موجب بند 2-2-4 مشاور وزير در امور زنان عضو شوراي مركزي ورزش مي باشد.
- به موجب بند 2-3-4 نماينده امور زنان هر شركت عضو كميته ورزش  آن شركت مي باشد.