شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملکرد سال 99سطح ملي
1399/11/06
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
ابلاغيه شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملکرد سال 99 وزارت نيرو و شرکتهاي مادرتخصصي به ترتيب لینکهای زیر در دسترس مي باشد. همچنین اصلاحیه های ابلاغی در برخی اهداف شاخصهای شرکتهای توانیر و تولید برق حرارتی به پیوست می باشد.
 
  1. شاخصهاي اختصاصي وزارت نيرو
  2. شاخصهاي اختصاصي حوزه ستادي
  3. شاخصهاي اختصاصي شرکت توانير
  4. شاخصهاي اختصاصي شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور
  5. شاخصهاي اختصاصي شرکت مديريت منابع آب ايران
  6. شاخصهاي اختصاصي شرکت توليد برق حرارتي