برنامه عملياتي سه ساله اصلاح نظام اداري وزارت نيرو (دور دوم)
1399/02/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
برنامه عملياتي سه ساله اصلاح نظام اداري دور دوم جهت استخراج اهداف سال های 97 الی 99 شاخصهاي عمومي مرتبط سطح ملي از طريق فايل پيوست قابل دريافت مي باشد