تصويب نامه استفاده از نرم افزارهاي مالي اداري مصوب شوراي فناوري اطلاعات
1399/11/07
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
لطفا روي فايل الحاقي كليك كنيد.