قوانین و مقررات (نوع) > دستورالعمل ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

دستورالعمل‌ها

دستورالعمل ها
1388/06/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/07/21
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1385/09/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/11/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/11/20
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/07/18
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1396/12/28
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1398/09/05
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1399/10/16
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
تفاهمنامه ستاداقامه نماز و وزارت نیرو در سال 1400
 
1387/07/30
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1398/09/15
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1399/12/17
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1398/12/14
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1382/05/15
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي عالي آب
1398/11/12
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
نتایج نمایش 1-20 (از 240)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|