اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

صورتجلسه‌ها

صورتجلسات
1399/10/13
سایت مرجع: معماري سازماني
اولین نشست مجازي کارگروه معماري سازماني وزارت نيرو در روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 با حضور تمامی اعضاء برگزار گردید.
1399/11/21
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/11/20
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/11/19
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/11/18
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/11/15
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/11/14
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/11/13
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/11/12
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/09/12
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1399/09/02
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1399/11/12
سایت مرجع: معماري سازماني
دومین نشست مجازي کارگروه معماري سازماني وزارت نيرو در روز یکشنبه مورخ 1399/11/12با حضور اعضاء برگزار گردید.
1399/06/15
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/04/21
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/04/29
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/03/10
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1399/03/21
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/03/12
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/03/03
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1399/02/27
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
نتایج نمایش 1-20 (از 360)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|