اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

صورتجلسه‌ها

صورتجلسات
1400/11/27
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/11/25
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/11/23
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/07/12
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/07/11
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/07/10
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/07/07
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/07/06
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/07/05
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/06/27
سایت مرجع: سامانه جامع آمار و اطلاعات
1400/03/18
سایت مرجع: معماري سازماني
پنجمین نشست مجازي کارگروه معماري سازماني وزارت نيرو در روز یک شنبه مورخ 1400/03/18و از ساعت 12 الی 14و با حضور اعضاء برگزار گردید.

 
1400/03/09
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/03/08
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/03/05
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/03/04
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/03/03
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/03/02
سایت مرجع: معماري سازماني
چهارمین نشست مجازي کارگروه معماري سازماني وزارت نيرو در روز یکشنبه مورخ 1400/03/02و از ساعت 10 الی 12 و با حضور اعضاء برگزار گردید.

 
1400/03/02
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1400/02/19
سایت مرجع: معماري سازماني
سومین نشست مجازي کارگروه معماري سازماني وزارت نيرو در روز یکشنبه مورخ 1400/02/19 و از ساعت 10 الی 12 و با حضور اعضاء برگزار گردید.

 
1400/02/04
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
نتایج نمایش 1-20 (از 382)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|