قوانین و مقررات (نوع) > مصوبات شوراهای عالی
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مصوبات شوراهاي عالي

مصوبات شوراهاي عالي
1396/03/06
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/03/19
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/12/02
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/11/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/08/24
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/08/18
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1391/08/21
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/02/09
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1395/01/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1387/02/03
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1390/01/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1388/01/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/11/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/07/28
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/01/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/01/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1400/01/15
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1384/03/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1384/04/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/09/12
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
نتایج نمایش 1-20 (از 184)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|