قوانین و مقررات (نوع) > مصوبات هیات دولت
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مصوبات هيات دولت

مصوبات هيئت دولت
1394/09/22
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1396/08/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/03/27
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1392/05/09
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1391/03/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1387/11/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1390/04/19
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/04/24
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1398/01/06
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/10/03
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1400/01/16
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/12/02
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/08/17
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1382/08/13
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/08/03
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1395/04/21
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
نتایج نمایش 1-20 (از 123)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|