قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
1401/02/25
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1401/02/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1401/01/17
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1401/01/17
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1401/01/17
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1401/01/17
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1401/01/17
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1401/01/16
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1401/01/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1401/01/06
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1401/01/06
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1400/12/17
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1400/12/09
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
1400/12/08
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1400/11/05
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1400/10/20
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
1400/10/08
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
1400/09/28
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1400/09/20
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
نتایج نمایش 1-20 (از 557)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|