تاريخ به‌روزرساني: 27 مهر 1400
مصوب مجلس - سایر < قوانین و مقررات (نوع)
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - ساير

قوانین مصوب مجلس - سایر
1398/04/17
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1398/04/17
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1396/05/26
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1388/05/31
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1388/11/11
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1389/05/28
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
1396/04/21
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1383/02/20
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1389/04/23
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1390/01/21
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1380/12/19
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1380/12/08
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1374/03/31
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1383/01/25
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1399/03/07
سایت مرجع: دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري
نتایج نمایش 1-20 (از 59)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|