تاريخ به‌روزرساني: 27 مهر 1400
قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - صنعت آب و برق
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - صنعت آب و برق

قوانین مصوب مجلس - صنعت آب و برق
1377/03/27
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1383/07/14
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1361/12/16
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1395/01/30
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1396/04/12
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1396/04/12
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1346/04/19
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1396/02/11
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1396/02/11
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1361/12/16
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1394/08/10
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
نتایج نمایش 1-20 (از 94)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|