تاريخ به‌روزرساني: 27 مهر 1400
قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
1397/04/09
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1396/09/25
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1395/06/06
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1394/06/09
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1394/08/23
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1395/01/18
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1396/03/28
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1394/04/08
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1395/05/03
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1395/05/03
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1397/08/07
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
1397/09/21
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق
نتایج نمایش 1-20 (از 518)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|