تاریخ به روز رسانی: 1402/07/04

قوانین و مقررات (موضوع) > برنامه ريزي و اقتصادي
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع برنامه‌ريزي و اقتصادي

1402/05/02
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1402/05/02
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1402/03/22
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1401/11/05
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1401/11/01
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1401/10/11
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1401/06/28
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1401/06/22
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1401/06/22
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1401/06/22
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1401/06/22
سایت مرجع: دفتر آمار، برنامه ريزي راهبردي و بودجه تلفيقي
1401/06/05
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1401/05/24
سایت مرجع: شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات
دستورالعمل برگزاری جشنواره
1401/05/23
سایت مرجع: شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات
کنترل کیفیت آب شرب
1401/05/23
سایت مرجع: شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات
کنترل کیفیت آب شرب
1401/05/19
سایت مرجع: شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات
صورتجلسه
1401/05/18
سایت مرجع: شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات
صورتجلسه
1401/05/17
سایت مرجع: شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات
صورتجلسه
1401/05/15
سایت مرجع: شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات
صورتجلسه
1401/05/13
سایت مرجع: شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات
صورتجلسه
نتایج نمایش 1-20 (از 154)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|