قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1400/01/16
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1400/01/15
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1400/01/14
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1400/01/12
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1399/12/02
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/11/20
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/11/14
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/11/12
سایت مرجع: معماري سازماني
دومین نشست مجازي کارگروه معماري سازماني وزارت نيرو در روز یکشنبه مورخ 1399/11/12با حضور اعضاء برگزار گردید.
1399/11/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/11/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/11/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/10/27
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/10/15
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/10/15
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/10/13
سایت مرجع: معماري سازماني
اولین نشست مجازي کارگروه معماري سازماني وزارت نيرو در روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 با حضور تمامی اعضاء برگزار گردید.
1399/09/10
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/08/24
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/08/23
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1399/08/18
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
نتایج نمایش 1-20 (از 262)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|