قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1387/10/21
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1387/06/02
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1387/04/12
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1387/02/03
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1387/01/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1386/12/26
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1386/11/23
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

1386/10/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 37136/161668
مرجع: معاون اول رئيس جمهور
1386/08/21
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: ك38515ت/133372
مرجع: معاون اول رئيس جمهور
1386/08/13
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 128963
مرجع: نماينده
ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره 13
1386/07/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1386/07/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 88882/100
مرجع: رياست جمهوري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1386/07/03
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38338/106753
مرجع: معاون اول رئيس
جمهور
1386/07/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1386/06/31
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 104696
مرجع: رياست جمهوري دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
1386/06/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 48400/500
مرجع: وزارت نيرو معاون تحقيقات و منابع انساني
1386/06/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 48401/500
مرجع: وزارت نيرو معاون تحقيقات و منابع انساني
نتایج نمایش 181-200 (از 263)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|