قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1399/08/23
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1399/08/18
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/08/17
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/08/11
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/07/28
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/07/22
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/07/22
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/07/22
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/07/21
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/07/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/07/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/07/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/06/17
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/05/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1399/04/28
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1399/04/18
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
در اين سند الزام ايجاد زبان عربي حذف و بند 22-3 افزوده گرديد
1399/03/26
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
نتایج نمایش 21-40 (از 263)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|