قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1399/01/17
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
موضوع گام 5 و 6و 7 راهنماي اجراي بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم  توسعه كشور
 
1398/11/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1398/10/20
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1398/10/04
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1398/07/15
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1398/06/23
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1398/05/05
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1398/05/05
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1398/05/02
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1398/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1398/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1398/02/02
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1398/01/06
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/12/27
سایت مرجع: مركز روابط عمومي و اطلاع رساني
1397/11/23
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 550059
مرجع: سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/09/12
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/09/01
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1397/09/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
نتایج نمایش 41-60 (از 263)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|