قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1397/06/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 302596
مرجع: شوراي عالي اداري
1397/06/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 302596
مرجع: سازمان اداري و استخدامي كشور
1397/06/14
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/04/25
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1397/03/19
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/02/29
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/02/29
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/02/09
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/01/29
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1397/01/28
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1396/12/12
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1396/09/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1396/08/25
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1396/08/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1396/08/06
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
توضيح: در فايل پيوست دوم، تغييرات صورت گرفته نسبت به معيارهاي نسخه 5 با رنگ آبي مشخص شده است
1396/07/19
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
1396/07/10
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي

1396/06/23
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
نتایج نمایش 61-80 (از 263)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|