قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1395/04/15
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1395/01/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/12/02
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/11/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1394/11/13
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1394/09/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/07/11
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/06/22
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1394/06/11
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1394/05/10
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/04/24
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/03/27
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/03/11
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/01/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1394/01/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/11/26
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
نتایج نمایش 101-120 (از 263)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|