قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1393/11/20
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/11/20
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1393/11/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/10/22
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/10/16
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1393/10/07
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1393/10/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/10/03
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/09/05
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1393/09/05
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/09/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/09/01
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1393/07/28
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/06/10
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/06/10
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1393/06/10
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1392/12/20
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1392/12/14
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
نتایج نمایش 121-140 (از 263)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|