قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1392/10/28
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1392/05/29
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1392/05/20
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1392/05/09
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1392/05/09
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1392/02/29
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1391/12/22
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1391/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1391/10/25
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع
1391/08/21
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1391/05/11
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1391/04/25
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
1391/04/11
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1391/04/11
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1391/04/11
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1391/03/08
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1391/02/16
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1391/01/29
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1390/10/05
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
نتایج نمایش 141-160 (از 263)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|