قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1390/06/26
سایت مرجع: امور ايثارگران

1390/05/01
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1390/04/19
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1390/01/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1389/12/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1389/10/30
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1389/08/17
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1389/05/28
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1389/05/10
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1389/02/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1388/11/11
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1388/07/20
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1388/06/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1388/05/31
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1388/04/19
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1388/01/01
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
1387/12/17
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 141152/200
مرجع: رياست جمهوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
1387/11/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
نتایج نمایش 161-180 (از 263)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|