تاریخ به روز رسانی: 1401/05/21

سایتهای صنعت آب و برق > شركتهاي تابعه / مرتبط
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) http://www.satba.gov.ir
93
95
موسسه گنجينه ملي آب ايران http://iwnm.wrm.ir
شركت ايران ترانسفو http://www.iran-transfo.com
87
شركت ايران سوئيچ http://www.iranswitch.org
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران http://www.iwpco.ir
شركت مهاب قدس http://www.mahabghodss.com
شركت مهندسي تعميرات انتقال نيروي تهران - متانير http://www.metanir.com
كميته ملي آبياري و زهكشي ايران http://www.irncid.org
مركز بين‌المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آب http://www.icqhs.org

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"