تاریخ به روز رسانی: 1402/07/04

سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي مديريت توليد نيروي برق (نيروگاه‌ها)

همکار محترم، در صورتی وب‌سایت شما در فهرست زیراطلاع‌رسانی نشده و یا آدرس آن تغییر کرده با پست الکترونیک  s.torabi (at) moe.gov.ir  مکاتبه نمایید
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان http://www.sbpower.ir
شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي http://www.tpgmco.ir
شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي http://www.azarw-ppt.ir
87
90
شركت مديريت توليد برق اصفهان http://www.isfahanps.ir
شركت مديريت توليد برق اهواز (رامين) http://www.raminpower.ir
87
شركت مديريت توليد برق بعثت http://www.besatpower.ir
شركت مديريت توليد برق بيستون http://www.bisotounps.ir
شركت مديريت توليد برق تبريز http://www.tpgmco.ir
شركت مديريت توليد برق جنوب فارس http://www.sfpgmc.co.ir
93
شركت مديريت توليد برق جنوب غرب ايران (آبادان) http://www.wspgm.co.ir
93
شركت مديريت توليد برق چابهار http://www.kzrec.co.ir
شركت مديريت توليد برق خليج فارس http://www.pgpgm.ir
شركت مديريت توليد برق خيام http://www.khayam-ccpp.ir
شركت مديريت توليد برق دماوند http://www.dpgm.ir
شركت توليد و بهره‌برداري سد و نيروگاه دز http://www.dezdam.co.ir
شركت مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)
شركت مديريت توليد برق شازند اراك http://www.shazandtpp.ir
شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان http://www.loshanpgmc.ir
شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي http://www.rajaeepowerplant.ir
شركت مديريت توليد برق شهيد مدحج (زرگان-اهواز) http://www.sabaswg.ir
شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري (اصفهان) http://www.esfahanmps.ir
شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح http://www.mtpp.ir
شركت مديريت توليد برق ري
87
90
شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت http://www.tpp.ir
شركت مديريت توليد برق طوس http://www.tpgm.ir
شركت مديريت توليد برق فارس
شركت مديريت توليد برق قم http://www.gccpp.ir
شركت مديريت توليد برق كردستان
90
شركت مديريت توليد برق گيلان
شركت مديريت توليد برق غرب
شركت مديريت توليد برق مشهد http://www.megmc.ir
شركت مديريت توليد برق منتظر قائم http://www.sepedco.com
شركت مديريت توليد برق نكا http://www.nekapowerplant.ir
شركت مديريت توليد برق زرند http://www.zarkpp.ir
93
97
شركت مديريت توليد برق كرمان http://www.kpp.co.ir
93
97
شركت مديريت توليد برق هرمزگان http://www.hpgmc.ir
شركت مديريت توليد برق يزد http://www.ypgmc.co.ir
93
شركت مديريت نيروگاههاي گازي خراسان http://www.khgpp.ir
97

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"