تاریخ به روز رسانی: 1401/05/21

سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي توزيع نيروي برق
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي http://www.eaedc.ir
90
شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان غربي http://www.waepd.ir
شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل http://www.aped.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان البرز http://www.wtppdc.ir
97
شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان http://www.epedc.ir
شركت توزيع نيروي برق استان ايلام http://www.bargh-ilam.ir
شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر http://www.bedc.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان تهران http://www.tvedc.ir
95
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي http://www.skedc.ir
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي http://www.kedc.ir
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي http://www.nkedc.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان http://www.kepdc.co.ir
87
شرکت توزيع نيروي برق استان چهار محال بختياري http://www.chb-edc.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان http://www.kurdelectric.ir
87
97
شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان http://www.nked.co.ir
شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان http://www.sked.co.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه http://www.kpedc.ir
شركت توزيع نيروي برق استان كهكيلويه و بويراحمد http://www.kbepdco.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان http://www.ped-golestan.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان http://gilanpdc.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان فارس http://www.farsedc.ir
97
شركت توزيع نيروي برق استان قزوين http://www.qazvin-ed.co.ir
95
شرکت توزيع نيروي برق استان قم http://www.qepd.co.ir
87
شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان http://www.zedc.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان http://www.semepd.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان سيستان و بلوچستان http://www.sbedc.ir
97
شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان http://www.ledc.ir
97
شرکت توزيع نيروي برق مازندران http://www.maztozi.ir
شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران http://www.bargh-gmaz.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي http://www.mpedc.ir
90
93
شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان http://www.hedc.co.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان http://www.edch.ir
شرکت توزيع نيروي برق استان يزد http://www.yed.co.ir
93
95
شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ http://www.tbtb.ir
93
شركت توزيع نيروي برق شهر تبريز http://www.toztab.ir
شرکت توزيع نيروي برق شهر اصفهان http://www.eepdc.ir
90
شرکت توزيع نيروي برق شهر اهواز http://www.aepdco.ir
شرکت توزيع نيروي برق شهر شيراز http://www.shirazedc.co.ir
93
شركت توزيع نيروي برق شهر مشهد http://www.meedc.ir
83
85

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"