تاریخ به روز رسانی: 1402/07/04

سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي برق منطقه اي

همکار محترم، در صورتی وب‌سایت شما در فهرست زیراطلاع‌رسانی نشده و یا آدرس آن تغییر کرده با پست الکترونیک  s.torabi (at) moe.gov.ir  مکاتبه نمایید
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت مديريت شبكه برق ايران https://www.igmc.ir
شرکت برق منطقه اي آذربايجان https://www.azrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي اصفهان https://www.erec.co.ir
83
85
شرکت برق منطقه اي باختر https://www.brec.ir
93
شركت برق منطقه اي تهران https://www.trec.co.ir
83
شرکت برق منطقه اي خراسان https://www.krec.ir
87
95
شركت برق منطقه اي خوزستان http://www.kzrec.co.ir
97
شرکت برق منطقه اي زنجان https://www.zrec.co.ir
87
شرکت برق منطقه اي سمنان https://www.semrec.co.ir
93
95
شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان https://www.sbrec.co.ir
85
شرکت برق منطقه اي فارس http://www.frec.co.ir
93
95
97
شرکت برق منطقه اي کرمان https://www.krec.co.ir
شركت برق منطقه اي گيلان https://www.gilrec.co.ir
90
97
شرکت برق منطقه اي غرب https://www.ghrec.co.ir
93
شرکت برق منطقه اي مازندران https://www.mazrec.co.ir
87
90
95
97
شرکت برق منطقه اي هرمزگان http://www.hrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي يزد http://www.yrec.co.ir
90
93

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"