تاریخ به روز رسانی: 1401/05/21

سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي برق منطقه اي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت مديريت شبكه برق ايران http://www.igmc.ir
شرکت برق منطقه اي آذربايجان http://www.azrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي اصفهان http://www.erec.co.ir
83
85
شرکت برق منطقه اي باختر http://www.brec.ir
93
شركت برق منطقه اي تهران http://www.trec.co.ir
83
امور ايمني، بهداشت و محيط زيست http://hse.trec.co.ir
دفتر خدمات مشتركين فوق توزيع و مديريت مصرف http://eeo.trec.co.ir
نمايشگاه دائمي سير تحول برق (موزه صنعت برق) http://museum.trec.co.ir
شرکت برق منطقه اي خراسان http://www.krec.ir
87
95
شركت برق منطقه اي خوزستان http://www.kzrec.co.ir
97
شرکت برق منطقه اي زنجان http://www.zrec.co.ir
87
شرکت برق منطقه اي سمنان http://www.semrec.co.ir
93
95
شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان http://www.sbrec.co.ir
85
شرکت برق منطقه اي فارس http://www.frec.co.ir
93
95
97
شرکت برق منطقه اي کرمان http://www.krec.co.ir
شركت برق منطقه اي گيلان http://www.gilrec.co.ir
90
97
شرکت برق منطقه اي غرب http://www.ghrec.co.ir
93
شرکت برق منطقه اي مازندران http://www.mazrec.co.ir
87
90
95
97
شرکت برق منطقه اي هرمزگان http://www.hrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي يزد http://www.yrec.co.ir
90
93

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"