شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
دبیرخانه شورای عالی اب http://swc.moe.gov.ir
کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب http://iranfloods.moe.gov.ir
دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفا http://wcm.moe.gov.ir
دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا http://waterplan.moe.gov.ir
دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا http://seso.moe.gov.ir
93
سامانه الکترونیکی مستندسازی فرایندانتخاب مشاوران https://saham.seso.ir
دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا http://opb.moe.gov.ir

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"