سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي مادر‌تخصصي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت سهامي مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران - توانير http://www.tavanir.org.ir
83
85
87
90
AMIF http://www.tavanir.org.ir/amif
ICT در صنعت برق http://www.tavanir.org.ir/ict
آمار صنعت برق http://amar.tavanir.org.ir
امور زنان http://women.tavanir.org.ir
تعالي سازماني در صنعت برق http://productivity.tavanir.org.ir
دفتر امور مجامع http://www.tavanir.org.ir/assemblies
دفتر مديريت مصرف برق http://edsm.tavanir.org.ir
سيستم اطلاعات جغرافيايي http://gis.tavanir.org.ir
طرح خصوصي سازي صنعت برق http://www.tavanir.org.ir/privatization
طرح طبقه‌بندي مصارف مصارف انرژي برق صنايع كشور http://www.tavanir.org.ir/isic
طرح ملي كاهش تلفات انرژي http://www.tavanir.org.ir/energy
قوانين و مقررات فروش برق http://tariff.tavanir.org.ir
كانون بازنشستگان توانير http://www.tavanir.org.ir/kanoon
كتابخانه تخصصي صنعت برق http://library.tavanir.org.ir
مديريت اسناد http://www.tavanir.org.ir/tech-doc
مديريت دانش سازماني http://www.tavanir.org.ir/km
معاملات http://tender.tavanir.org.ir
معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شبكه http://www.tavanir.org.ir/planning
معاونت هماهنگي توزيع http://www.tavanir.org.ir/dm
معاونت هماهنگي مالي و پشتيباني http://www.tavanir.org.ir/financial
معاونت هماهنگي و توليد http://www.tavanir.org.ir/generation
منابع انساني و تحقيقات http://www.tavanir.org.ir/hum_res
مهندسي ارزش http://www.tavanir.org.ir/eval
شركت سهامي مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران http://www.wrm.ir
85
شبكه خبري آب ايران http://www.wnn.ir
سيستم اطلاعات سدهاي مخزني درحال بهره‌برداري DIS http://dams.wrm.ir
معاملات http://tender.wrm.ir
شركت سهامي مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور http://www.nww.ir
83
85
93
95
سايت خبري htp://news.nww.ir
معاملات http://tender.nww.ir
شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي http://www.tpph.ir
97
پايگاه اطلاع‌رساني پدافند غيرعامل و مديريت بحران http://cmid.tpph.ir
پايگاه خبري http://news.tpph.ir
پايگاه اطلاع رساني كانون بازنشستگان http://kb.tpph.ir
پايگاه اطلاع رساني معاملات http://tender.tpph.ir
سامانه رسيدگي به شكايات http://shekayat.tpph.ir
شركت مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق - ساتكاب http://www.satkab.ir

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"