تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي مادر‌تخصصي

همکار محترم، در صورتی وب‌سایت شما در فهرست زیراطلاع‌رسانی نشده و یا آدرس آن تغییر کرده با پست الکترونیک  s.torabi (at) moe.gov.ir  مکاتبه نمایید
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت سهامي مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران - توانير https://www.tavanir.org.ir
83
85
87
90
شركت سهامي مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران https://www.wrm.ir
85
شركت سهامي مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور https://www.nww.ir
83
85
93
95
شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي https://www.tpph.ir
97
شركت مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق - ساتكاب https://www.satkab.ir

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"