فراخوان دعوت به همكاري
 

در راستای راهبرد شایسته گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم، این وزارت از افراد واجد شرایط و علاقه مند به همکاری در سمت های زیر دعوت به همکاری می نماید:
1- مدیرکل دفتر خصوصی سازی و امور مجامع وزارت نیرو
2- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
3- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
4- مدیر مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تهران (RCUWM)
5- مدیر مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی
برای کسب اطلاع از شرایط احراز و وظایف مربوطه و همچنین تکمیل فرم درخواست، لطفاً از تاریخ 23 / 02 / 97 لغایت 06 / 03 / 97 به آدرس www.moe.gov.ir  مراجعه فرمائید.